Hlavní stránka Jihlavské podzemí Podzemí v okolí Mapa s podzemím v okolí Jihlavy Záhady
Hlavní menu

Podzemí v okolí - Štola Zwergloch

<<-- zpět
Štola leží na Smrčenském /Zlatém / potoce za obcí Hybrálec. Ústí se nachází v prodloužené hrázi bývalého rybníka.

Při speleologickém průzkumu ZO ČSS Cunicunulus Jihlava bylo ústí téměř zasuté a bylo třeba vstupní plazivku prohloubit. Štola sleduje poruchové pásmo v silně zvrásněné rule.a je pouze kolem 16 metrů dlouhá. Výška štoly dosahuje až tří metrů. Na konci štoly je rozšířená prostora o rozměrech 6 x 3 metry. Štola je suchá, pouze na konci v kaverně je zatopené dno. Patrně se zde dříve bývalo hloubení, dneska již zasuté. Nálezná jáma byla v provozu kolem roku 1550, ale pro důlní vodu a nekvalitní zrudnění bylo dílo opuštěno.

Další zbytky po kutání se nachází v protějším svahu údolí, dnes po výstavbě rekreačních objektů a úpravě terénu v okolí jsou již sotva patrné.

Ukázat na mapě.

Jiří Prokop


ústí štoly
ústí štoly
zatopená šachta
zatopená šachta
detail stropu
ústí zevnitř
štola Zwergloch
štola Zwergloch


Zpět nahoru Vytvořil OUBRECHT.com